Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete anonymně vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy apod., tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Dále je třeba zmínit, že bezplatná právní poradna je anonymní. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádné osobní údaje jako např. jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání zde na portálu pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz/podnět apod. ani měsíc po jeho vložení, tak je možné, že nastala například některá z níže uvedených skutečností:

nepovedlo se vložení dotazu/podnětu apod. ---) zkuste jej vložit znovu

dotaz/podnět apod. je stejný jako jiný již zodpovězený dotaz/podnět apod. z minulosti ---) vyhledejte jej zde na portálu

dotaz/podnět apod. neobsahuje dostatek informací nutných k jeho zodpovězení ---) zkuste jej vložit znovu s uvedením maxima relevantních skutečností

 

Děkujeme

  

Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Zánik návrhu dohody o rozvázání pracovního poměru

Dobrý den. Zaměstnavatel by se chtěl dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou,ale již dvakrát dohoda nevypadala tak,abych s ní souhlasil.Proto jsem odeslal poštou svůj návrh na dohodu,kterou mi zaměstnavatel ještě neodeslal zpět ani mne nekontaktoval ohledně jeho připomínek.Bohužel běhěm té doby vypršela 15 denní lhůta pro splatnost mzdy po výplatním termínu a já vzhledem k přístupu zaměstnavatele nemám důvod a nechci již na dohodu přistupovat. Je možnost zrušení již platné dohody a z jakých důvodů??? Za pomoc děkuji.

Odpověď:

Vážený pane,

   uzavírání dohody o ukončení pracovního poměru se řídí obecnými pravidly pro uzavírání smluv v občanském zákoníku (§ 43a a násl.). Pro Vás jsou důležitá tato ustanovení: "Dokud nebyla smlouva uzavřena, může být návrh odvolán, jestliže odvolání dojde osobě, které je určeno, dříve, než tato osoba odeslala přijetí návrhu." a "Návrh, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu." Z toho vyplývá, že byste měl zaměstnavateli zaslat co nejdříve odvolání svého návrhu na uzavření dohody a zároveň poslat okamžité zrušení pracovního poměru podle § 56 písm. b zákoníku práce. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 30. květen 2012 12:09
Koupě bytu mimo SJM

Dobrý den, chtěla jsem požádat o radu. Mohu si v době trvání manželství koupit byt pouze na své jméno, nebo je nutné aby při koupi bytu a v kupní smlouvě byl zapsán i můj manžel.Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní,

   obecně se má za to, že všechen majetek nabytý v manželství je součástí společného jmění manželů. Výjimka, která pro Vás připadá v úvahu, je tzv. transformace nebo manželská smlouva. Transformace znamená, že si byt koupíte za peníze, které nespadají do společného jmění (dědictví, dar, restituce, majetek nabytý před uzavřením manželství), v takovém případě budete v kupní smlouvě i na listu vlastnictví figurovat jenom Vy. Manželská smlouva řeší všechny ostatní případy. Formou notářského zápisu můžete uzavřít manželskou smlouvu, ve které zúžíte společné jmění o již nabytý nebo teprve plánovaný (méně složité) byt. Případně můžete rovnou upravit vzájemné majetkové vztahy i obecněji. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


úterý 29. květen 2012 16:38
Věcné břemeno cesty

Dobrý den, vlastním chalupu, ke které nikdy nevedla žádná cesta. Chalupa je v louce v horách a vždy se k ní jezdilo přes louku, která v minulých letech patřila obci, nyní soukromému majiteli. Přestože žádné problémy dosud s majitelem nemáme, ráda bych si možnost příjezdu k chalupě nějakým zůsobem právně ošetřila. Jak je to možné? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní,

   občanský zákoník umožňuje zřízení věcného břemene (in rem) cesty. Úprava je obsažena v § 151n a následujících. Pokud s majitelem nemáte problémy, je nejvhodnější forma písemné smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí. Další možností je podání žaloby na určení, že bylo právo odpovídající věcnému břemeni vydrženo, případně na jeho zřízení soudem, pokud vydrženo nebylo. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 28. květen 2012 11:32
Odstupné v případě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Dobrý den, chci Vás požádat o radu. Zaměstnavatel mi více, než půl roku nevyplácí mzdu. Nedostávám ani výplatní pásky, zkrátka nic. Rozhodla js se pro výpověď a chci se zeptat, jak mám v tomto případě postupovat, abych nepřišla o odstupné... Moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Vážená paní ,

   § 56 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od splatnosti. Toto na Vás zjevně dopadá. Odstavec druhý pak stanoví, že zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Z toho vyplývá, že nemáte nárok na odstupné, ale na mzdu za dobu výpovědní doby, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě a která činí ze zákona nejméně 2 měsíce. Odstupné by činilo jednu, dvě nebo tři měsíční mzdy, podle délky Vašeho pracovního poměru. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 28. květen 2012 10:56
Dědění ze závěti i ze zákona

Dobrý den, obracím se na Vás s radou ohledně dědictví po otci. Otec v závěti odkázal svůj majetek své matce. My 3 jeho děti dědíme ze zákona. Kdo bude dědit, když se všichni vzdáme dědických nároků. Můžou se mé 2 sestry vzdát dědictví v můj prospěch nebo , když se ony dvě vzdají dědictví, kdo potom dědí jejich nárok, když zůstanu já a dle poslední vůle matka mého zemřelého otce? Děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

   v případě částečné neplatnosti závěti (nezahrnul do závěti nepominutelné dědice) dědí primárně nepominutelní dědicové - děti a pak zbytek dědic ustanovený závětí. Ve Vašem případě tedy zletilé děti každé polovinu svého zákonného dílu (třetiny celého dědictví), což je šestina celého dědictví na každé dítě, a zbytek - polovina dědictví - osoba stanovená závětí. Pokud kterékoli dítě dědictví odmítne, jeho díl připadne dědici ze závěti. Pokud by dědictví odmítl i dědic ze závěti - matka zůstavitele, přichází v úvahu další dědici ze zákona, potažmo ve finále stát formou odúmrti. Dědictví nelze odmítnout "v něčí prospěch". Pokud by tedy dědictví odmítly Vaše sestry, budete Vy dědit šestinu celého dědictví a zbytek matka zůstavitele. Pokud byste odmítli všichni tři, bude dědit všechno matka. Pokud byste odmítli všichni čtyři, budou dědit další zákonní dědici, potažmo stát. Závěrem je třeba podotknout, že tato neplatnost je pouze relativní a nenastává přímo ze zákona, ale je třeba se jí v rámci dědického řízení dovolat. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 23. květen 2012 16:54
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama