Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete anonymně vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy apod., tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Dále je třeba zmínit, že bezplatná právní poradna je anonymní. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádné osobní údaje jako např. jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání zde na portálu pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz/podnět apod. ani měsíc po jeho vložení, tak je možné, že nastala například některá z níže uvedených skutečností:

nepovedlo se vložení dotazu/podnětu apod. ---) zkuste jej vložit znovu

dotaz/podnět apod. je stejný jako jiný již zodpovězený dotaz/podnět apod. z minulosti ---) vyhledejte jej zde na portálu

dotaz/podnět apod. neobsahuje dostatek informací nutných k jeho zodpovězení ---) zkuste jej vložit znovu s uvedením maxima relevantních skutečností

 

Děkujeme

  

Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Věcné břemeno

Dobrý den, jsem vlastníkem rodinného domu, který má 2 věcná břemena (na otce a na mentálně postiženou sestru). Dům obývá v tuto chvíli jen otec. Mentálně postižená sestra byla zbavena svépravnosti a bydlí u mé další zdravé sestry, která o ni pečuje a je jejím opatrovníkem. Chtěla bych se zeptat, zda jde nějakým způsobem zrušit věcné břemeno sestry. Jelikož má i nahlášen trvalý pobyt v daném domě, následující dotaz se týká, zda se dá věcné břemeno zrušit i odhlášením trvalého bydliště. Předem děkuji za odpověď ;-)

Odpověď:

Vážená paní,

   existuje více způsobů zániku věcného břemene. Může se jednat o uplynutí doby pro jeho zřízení, jeho nevykonávání pod dobu delší deseti let, rozhodnutím příslušného orgánu, smrtí fyzické osoby apod. V tomto konkrétním případě doporučujeme zrušit věcné břemeno smlouvou, která musí být uzavřena s opatrovníkem. Po-té je nutné zanést tuto změnu do katastru nemovitostí.  Odhlášením trvalého pobytu věcné břemeno nezanikne, ale samozřejmě pokud se zde Vaše sestra nebude zdržovat, tak ji z předmětné nemovitosti přehlašte. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


neděle 1. duben 2012 22:40
Vymahatelnost podpory a propagace páchané mimo ČR

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli pokud se někdo dopustí tr. činu Podpory a propagace směřující k potlačení práv a svobod, avšak mimo území ČR, zda je možné, aby tuto osobu stíhala česká policie na našem území? ...mám samozřejmě na mysli osobu české národnosti, s trvalým pobytem v ČR. Případně jsem se chtěl dále zeptat na stejnou otázku, akorát jak je to posuzováno, jedná-li se o zemi, kde toto není tr. činem (Itálie apod.). Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď:

Vážený pane,

   Vámi dotazovaná problematika není vůbec jednoduchá. Pro určitý návod Vám můžeme poskytnout vyjádření NS ČR, který ve svém usnesení sp.zn. 5 Tdo 834/2010 specifikoval výklad § 6 trestního zákoníku. ,,Zásada personality je v § 18 tr. zák. vymezena tak, že podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt (shodné znění má i § 6 trestního zákoníku). Podle zásady aktivní personality (quilibet est moditus legibus patriae suae ex extra teritorium) se tedy působnost trestních zákonů České republiky vztahuje na trestné činy státních občanů nebo osob bez státní příslušnosti, které mají na území naší republiky povolen trvalý pobyt, ať byly spáchány kdekoli. Tato zásada vyplývá ze státní svrchovanosti. Ustanovení § 18 tr. zák. (a obdobně i § 6 trestního zákoníku) vyjadřuje zásadu aktivní personality, která klade na osobu pachatele – občana České republiky nebo osobu bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt – požadavek, aby se chovala natolik odpovědně, aby neporušila trestněprávní normy ani v cizině. Příkazy a zákazy obsažené v trestním právu hmotném jsou tak důležité, že je musí tyto osoby zachovávat i v cizině. Pro posouzení trestnosti činu podle českého trestního práva, je zásadně nerozhodné, zda čin je trestný též podle práva platného na území státu, kde čin byl spáchán. V té souvislosti je třeba však zdůraznit, že přestože trestní zákon v § 18 (ale ani trestní zákoník v § 6) nebere na cizí právo výslovně zřetel, je třeba k němu přihlížet v rámci hodnocení protiprávnosti a společenské škodlivosti (dříve společenské nebezpečnosti), což vyplývá z toho, že v praxi vznikají situace, kdy jednání uskutečněné v cizině, neboť jen na to se zásada aktivní personality vztahuje, je trestné jak podle našeho práva, tak i podle práva platného a účinného v cizině, anebo je trestné jen podle našeho práva nebo jen podle cizího práva (srov. Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI, a. s., s. 101 až 102; Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., s. 101 až 102).'' Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 28. březen 2012 10:16
Vypořádání SJM

Prosím potřebuji vědět,jestli mám nárok na polovinu majetku. Žiju s manželem oddáni od 6.8.2011. Celkem již od roku 2008 v jeho domě. Měl polovinu domu a od prosince 2011 mu jeho bratr daroval druhou půlku. Chci vědět, jestli při rozvodu mám na něco nárok společné děti nemáme já mám z prvního manželství 2 on jedno. Předmanželskou smlouvu také nemáme. děkuji 

Odpověď:

Vážená paní,

   ze skutečností, které uvádíte, vyplývá, že Váš manžel vlastnil polovinu domu již před uzavřením Vašeho manželstvi, tudíž se jedná o jeho výlučné vlastnictví. Druhou polovinu domu dostal darem od svého bratra. Pokud bratr Vašeho manžela daroval onu polovinu domu výlučně Vašemu manželovi, jedná se opět o jeho výlučné vlastnictví, které nespadá do společného jmění manželů. Bohužel tedy nemáte nárok na tento dům. Samozřejmě máte nárok na vypořádání movitých věcí a finančních prostředků, které spadají do SJM. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 28. březen 2012 6:17
Výpověď z pracovního poměru v pracovní neschopnosti

Vážení, velice Vám děkuji za velmi rychlou odpověď. Dotazovali jsme se ještě přímo na sociálním odboru. Hlavně nám šlo o to zda bratr bude dále pobírat nemocenské dávky. Naštěstí to dopadlo dobře a bratr nebude bez peněz. Nicméně Vám ještě jednou mnohokrát děkuji a pokud v budoucnu budu potřebovat nějaké právní rady, s důvěrou se na Vás obrátím. Se srdečným pozdravem

Odpověď:

Vážená paní,

   děkujeme Vám za vyjádření díku a za projevenou důvěru. Pokud budete někdy něco potřebovat, jistě se na nás obraťte. Hodně štestí Vám přece celý tým pravni-rady.eu


úterý 27. březen 2012 19:50
Zvláštní právní předpis

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že jsem učasten péče o tchýni, která je občankou EU, bych rád věděl víc o možnostech jak pomáha v tomto případě stát. Hlavně, kde se mohu dovědět víc o tom, co znamená "zvláštní právní předpis" v § 4 Zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), kde najít jeho znění, abychom mohli zjistit, jestli se tato úprava vztahuje na tchýni, nebo je potřeba hledat potřebnou pomoc jinde. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den i dny 

Odpověď:

Vážený pane,

   co se týče této pomoci, tak již není třeba Vás někam odkazovat, jelikož jste si našel ten správný právní předpis. Jde Vám tedy o to, že určité specifické sociální služby, na které odkazuje druhý odstavec § 4 tohoto zákona se řídí, při splnění podmínek daných tímto zákonem, zvláštním právním předpisem. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na územi České republiky. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 26. březen 2012 10:50
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama