Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete anonymně vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy apod., tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Dále je třeba zmínit, že bezplatná právní poradna je anonymní. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádné osobní údaje jako např. jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání zde na portálu pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz/podnět apod. ani měsíc po jeho vložení, tak je možné, že nastala například některá z níže uvedených skutečností:

nepovedlo se vložení dotazu/podnětu apod. ---) zkuste jej vložit znovu

dotaz/podnět apod. je stejný jako jiný již zodpovězený dotaz/podnět apod. z minulosti ---) vyhledejte jej zde na portálu

dotaz/podnět apod. neobsahuje dostatek informací nutných k jeho zodpovězení ---) zkuste jej vložit znovu s uvedením maxima relevantních skutečností


  Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Ústní půjčka synovi

Dobrý den půjčila sem synovi pomalu třista tisíc smlouvu samozřejmě nemám jen odchozí z mého účtu na jeho slíbil že do konce letošního roku mi to vrátí a nedostala sem nic nevím co mám dělat.

Odpověď:

Vážená paní,

je nepříjemné, že se se jedná přímo o Vašeho syna, ale pokud Vám nevyhoví s vrácením v rámci domluvy, tak bude nutné tuto záležitost řešit právní cestou a nechat se zastoupit advokátem. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 14. únor 2022 15:27
Platnost dokumentu podepsaného dvakrát

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak je to s dokumentem (čestné prohlášení), který je podepsán ve dva různé datumy. Neruší se nověji podepsaným dokumentem ten původní? Pro katastr jsme v rámci směny pozemků sepsali čestné prohlášení o druhu pozemku. Zanesli jsme jej na katastr, ale sousedi se kterými měníme část pozemku nám 4 dny před koncem lhůty sdělili, že chtějí kopii našeho čestného prohlášení i s ověřenými podpisy (ten jsme již podali na katastr, nevím na co jej potřebují). Teď po nás chtějí abychom znovu zašli čestné prohlášení ověřit a donesli jim jej. Ruší se platnost původního dokumentu pokud podepíšu v jiný datum nové? Mají vůbec právo tyto listiny požadovat, když se mohou jít podívat do spisu na katastr? Mohu jim nějak argumentovat, proč jim listinu nedám, aby si pořád nevymýšleli co vše po nás chtějí, protože to není poprvé, kdy tato situace nastala. 

Odpověď:

Vážená paní,

nověji podepsaným dokumentem se původní dokument neruší a pokud jim vyhovíte a čestné prohlášení jim v této podobě zajistíte, tak se nic nezmění, každopádně nám není známa žádná zákonná povinnost, která by Vás k tomuto kroku nutila. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 14. únor 2022 6:46
Prošetření průtahů a obstrukcí v soudním řízení

Vážení, 

obracím se na Vás s žádostí o sdělení instituce či orgánu, který podle zákona řeší důvodná podezření ze zbytečných průtahů a obstrukcí soudů v probíhajícím občanskoprávním řízení, a na kterou je možné se obrátit. 

Odpověď:

Vážený pane,

prvotně je nutné tuto stížnost směřovat na předsedu příslušného soudu. Pak případně dále na předsedu nadřízeného soudu a dále je také možné se obrátit na odbor dohledu u Ministerstva Spravedlnosti ČR. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pátek 11. únor 2022 12:37
Predkupni pravo - povinnost kupujiciho?

Dobrý den,

koupil jsem garáž na pozemku hlavního města Prahy od soukromé osoby (prodávající). Následně jsem požádal město o pronájem pozemku. Vzhledem k tomu, že garáž i pozemek měli jiného vlastníka, měl prodávající povinnost nabídnout garáž nejprve městu. Dnes jsem se dozvěděl, že tak neučinil. Zástupce za město, který mě o tom informoval, mě vyzval, ať neprodleně učiním nabídku já, v přesné výši kupní ceny. Garáž je v KN na mě přepsaná už cca 3-4 měsíce.

Chtěl bych se zeptat, jestli opravdu povinnost učinit nabídku zákonného předkupního práva se týká i kupujícího, když tak neučinil prodávající? 

Pokud bych takovou povinnost skutečně jako kupující měl, musí být nabídka učiněna v přesné výši jako je v kupní smlouvě? Za ty 3-4 měsíce se tržní cena určitě posunula. 

Odpověď:

Vážený pane,

problematika porušení předkupního práva je z důvodu poměrně mělké právní úpravy problematikou poměrně složitou a v rámci bezplatné právní poradny nelze zacházet toliko do podrobností. V obecné rovině a bez znalosti detailů případu však můžeme obecně uvést, že hlavní město Praha má v případě tohoto porušení na výběr z několika možností, a to od domáhání se relativní neplatnosti právního jednání spočívajícího ve Vaší koupi garáže až právě po domáhání se nabídky ke koupi od Vás. Na druhou stranu by se však právně čistě mohlo hlavní město spokojit s tím, že sice došlo k porušení a změne vlastníka, ale zároveň samozřejmě došlo k zachování tohototo předkupního práva a vztahuje se tak i na Vás. Zkuste tedy případně změnit jejich názor. Pokud ale budou trvat na učinění nabídky, tak je to možnost opravdu reálná a představitelná. Kupní cena bude jistě stejná jako u Vaší kupní smlouvy. Je však ale další otázkou, zda-li Vám vznikne škoda, a to ať už stejnou výší kupní ceny, transakčními náklady apod. Za tuto škodu by pak měl být odpovědný původní prodávající, jelikož byla způsobena jeho porušením právní povinnosti. V tomto případě ale z důvodu složitosti nároku doporučujeme kontaktovat advokáta. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


čtvrtek 10. únor 2022 22:39
Školné v soukromé střední škole

Dobrý den,

školský zákon umožňuje podat žákům ZŠ přihlášku ke střednímu vzdělávání v tzv oboru s talentovou zkouškou, a to do 30. 11. 2021. Talentová zkouška proběhla v lednu 2022, rozhodnutí o přijetí provedeno v zákonné lhůtě a požaduje se odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 10 dnů od zveřejnění o přijetí. To je O.K. Při odevzdání zápisového lístku však soukromá střední škola požaduje podpis smlouvy o vzdělání za úplatu a složení celé částky školného za budoucí 1. ročník studia. To je v mém případě 14 500 Kč.

Školský zákon umožňuje žákům, kteří odevzdali zápisový lístek na školu s talentovou zkouškou, tento lístek vzít zpět v případě, že budou přijati v tzv. 1. kole přijímacího řízení ( státní přijímací zkoušky v dubnu, rozhodnutí o přijetí cca za 14 dní).

Soukromá škola však v případě, že žák z této soukromé školy ZL vezme zpět,  NEVRACÍ ANI ČÁST JIŽ ZAPLACENÉHO ŠKOLNÉHO. Je to prosím v pořádku?

Odpověď:

Vážená paní,

bez dalšího bohužel není možné na Váš dotaz odpovědět. Pokud je tato část o nevracení již zaplaceného školného zpět ve Vámi popsaném případě součástí podepsané smlouvy, tak je třeba se tím řídit, protože to tak bylo smlouvou dohodnuto. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


čtvrtek 10. únor 2022 13:14
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama