Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy nebo jakýkoliv osobní údaj, tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádná jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

 

Děkujeme

  

Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Závěť u Posledního slova

Dobrý den, sepsala jsem závěť u Posledního slova (https://www.poslednislova.cz/) a uvedla, že veškerý svůj majetek - 100% zdědí má dcera. Žiji 20 let ve společné domácnosti s přítelem a nepřeji si, aby cokoliv dědil. Stačí sepsání závěti, nebo přesto bude mít partner na poměrnou část majetku ze zákona nárok? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Vážená paní,

problém by mohl nastat až v tom případě, kdyby Váš partner měl postavení nepominutelného dědice. Nepominutelného dědice nalezneme v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v následujícím ustanovení:

§ 1643 

1) Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.

2) Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

Jak můžete vidět ve výše uvedeném ustanovení, tak osoba přítele, který s Vámi žije ve společné domácnosti, se za nepominutelného dědice nepovažuje (jsou to pouze děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci), takže v případě Vašeho úmrtí nemá nárok na poměrnou část Vašeho majetku (pozůstalosti). Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


čtvrtek 15. duben 2021 7:46
Vzdát se části dědictví

Rád bych věděl, jakým způsobem se můžu vzdát části dědictví po rodičích, kteří ještě žijí, ve prospěch bratra. Jedná se o rodinný domek.

Odpověď:

Vážený pane,

tuto možnost Vám dáva nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Konkrétně potom v následujícím ustanovení:

§ 1484

Zřeknutí se dědického práva

1) Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem; není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům. Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti.

2) Zřekl-li se někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem.

3) Smlouva vyžaduje formu veřejné listiny; práva a povinnosti z ní však mohou být zrušeny, pokud strany dodrží písemnou formu.

Je tedy možné uzavřít se zůstavitelem speciální smlouvu, přičemž je možné se zříci nejen dědického práva, ale i jeho části například v podobě rodinného domku. Tato smlouva navíc vyžaduje formu veřejné listiny (notářský zápis). Doporučujeme tedy, abyste se obrátil na advokáta, který Vám smlouvu zpracuje a následně zajistí i její požadovanou formu. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 14. duben 2021 2:52
Odpovědnost zaměstnavatele za způsobenou škodu

Zdravím,

zaměstnavatel mi při ukončení PP neproplatil nevyčerpanou dovolenou, práci přesčas. Dále jsem zjistil, že mi 3 měsíce prováděl neoprávněné srážky ze mzdy. Vše jsem s ním řešil po tel a emailu .,asi měsíc. Nyní jsem mu oznámil vznik škody ve výši 7 575Kč, což představuje vyčíslení újmy majetkové povahy(neoprávněné snížení mzdy) a součet nákladů, které zaměstnanci vznikli v přímé souvislosti s porušením právních povinností zaměstnavatelem (promarněný čas, amortizace IT).Toto zaměstnavatel shledal jako nedůvodné. Jak mám postupovat dál? Jedná se o obecnou odpovědnost zaměstnavatele či § 265 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce odst.1,2?

Odpověď:

Vážený pane,

Vámi uvedený dotaz neobsahuje úplný popis všech skutečností tak, aby na něj bylo možné kompletně odpovědět. Každopádně už první Vámi zmíněný nárok - tj. nevyplacená náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru - je plně po právu a můžete jej po svém zamětnavateli občanskoprávní cestou vymáhat, ostatně stejně jako další nároky, které Vám po právu přísluší nebo mohou příslušet. Nemáme bližší vysvětlení promeškaného času a amrotizace, každopádně Vámi zmíněné ustanovení zákoníku práce je cíleno na obecnou odpovědnost zaměstnavatele za škodu zaměstnanci, přičemž je třeba splnit všechny standardní atributy náhrady škody, tedy v tomto případě 1, vznik škody na jmění zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů, 2, porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům a za 3, příčinná souvislost mezi touto škodou a porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Pro bližší představu o plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s jejich plněním odkážeme na ustanovení § 273 a 274 zákoníku práce. Pak je zde i veřejnoprávní rovina, kdy se zaměstnavatel může dopustit různých deliktů, přičemž k jejich případnému prověření je příslušná inspekce práce. Můžete se tedy se svým podnětem obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát práce. Navrhujeme tedy, abyste svého zaměstnavatele písemně vyzval k úhradě, poučil jej o tom, jaké jsou Vaše nároky, že jsou po právu a z čeho tak případně usuzujete. Pokud ani tento přístup nebude úspěšný, tak navrhujeme, abyste svůj případ svěřil do rukou odborníků na vymáhání Vašich nároků. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 12. duben 2021 19:13
Střídavá péče rodičů

Dobrý den, jsem maminka dvou dětí do deseti let věku. Děti mám společně s bývalým přítelem , naštěstí pro mě jsme nebyli svoji a v lednu jsem se s dětma od něj odstěhovala, protože už jsem nechtěla dál sama fungovat, všechno dělat sama, o všechno se starat, žít se sobcem, cholerou a nervozním člověkem a prostě všechno špatně. Teď mi začíná dělat problémy ( ješitné chlapské ego, ještě se nevyrovnal s tím, že to zvládám i bez něj ) a vyhrožuje střídavou péči. Nemáme nic dané soudně, jen se chci zeptat na případnou konzultaci atd. Psychicky mě šikanuje a vyhrožuje a je manipulativní a extrémně žárlivý, ,chorobně žárlivý a jen chci mít prostě od něj pokoj a klid. Děti ho mají rády samozřejmě, tatínek všechno koupí, slíbí, dovolí všechno na světě, životospráva nula, ale ted, když už jsou děti "vypiplané" z miminek s nima může vlastně cokoliv a taky jima manipulovat. 

Dá se proti tomu nějak bojovat, aby je nedostal proboha do střídavé péče ? 

Odpověď:

Vážená paní,

bohužel se jedná o poměrně častý jev, kdy primárním důvodem, proč se některý z rodičů domáhá střídavé péče, je snaha o „spravedlivé“ rozdělení dětí, kdy primární zájem na tomto uspořádání má ale jeden z rodičů. Hlavním hlediskem úpravy poměrů v péči o děti je však primární zájem dětí, nikoliv Váš nebo jejich otce. Vzhledem k tomu, co popisujete, doporučujeme, abyste se obrátila na místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, abyste jej informovala o změnách ve Vaší rodině a také o pravděpodobném vzniku sporu. Vzhledem k vlastnostem otce, které jste popsala ve Vašem dotazu, bude pravděpodobně vhodné v řízení navrhnout provedení znaleckých posudků, aby tyto mohly objasnit výchovné schopnosti otce. Zda-li budou děti svěřeny do střídavé péče, respektive jak budou poměry k nim upraveny bude předmětem rozhodování soudu a bude nutné, abyste se v případném soudním sporu náležitě bránila, s čímž Vám nejlépe pomůže odborník v podobě advokáta. Doporučujeme, abyste se na něj obrátila co nejdříve, neboť manipulaci dětí ze strany otce je třeba začít řešit co nejdříve. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.

 


pondělí 12. duben 2021 13:22
Strom stíní na sousedův bazén

dobrý den, prosím o posouzení : mám vysázen před několika lety ovocný strom cca 2,5 m od plotu souseda, nyní chce soused abych strom radikálně sestříhal nebot mu zastinuje po cca 17 hodine(když slunce zapadá) bazén, který si udelal pozdeji než se vysadil strom. Strom vetvemi nezasahuje na jeho pozemek a je vysoký cca 3,5m . Pozemek je zahrada kde jsou vysázeny ovocné stromy a nekolik záhonů se zeleninou, není to rekreační zahrada ale čistě užitková, není tam jediná okrasná rostlina ani lavička na posezení, dle zákoníku pokud je strom blíže než 3 m k plotu tak pokud by stínil musel  bych ho ostříhat ?, ale mám za to že je to sad, kde tato podmínka neplatí...?Jak by to tedy bylo správně? děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

Vaše uvažování a právní rozbor směřují správným směrem, ale pro jistotu Vám odpověď upřesníme tak, aby nebylo žádných pochybností. Jak sám správně uvádíte, tak klíčovým pro Vámi popsanou situaci bude výklad následujícího ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1017

1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Podle prvního odstavce tohoto ustanovení by po Vás soused mohl požadovat nikoli ostříhání, ale odstranění stromu, protože by byl vyšší než 3 m a blíže než 3 m od společné hranice pozemků. Ve Vašem případě se však toto pravidlo neuplatní z důvodu dikce druhého odstavce tohoto ustanovení, protože podle Vašeho popisu je Vaše zahrada sadem. Ještě se krátce vyjádříme k pojmu sad, který občanský zákoník nikde nedefinuje. Můžeme se tak domnívat, jestli to bylo záměrem zákododárce, aby byl možný výklad širší a mohlo tak například před soudem dojít k rozumné aplikaci, přičemž z Vašeho popisu vyplývá, že by spíše neměl být problém v případném soudním sporu odargumentovat, že se jedná o sad. Taky je ale možné, že byl zákonodárce pouze nepřesný a myslel tím pojem ovocný sad, což je zákonný druh pozemku. Je tedy otázkou, jestli Vámi zmíněný pozemek je zapsán v katastru nemovitostí opravdu jako ovocný sad nebo například jako orná půda. Nedovedeme si však představit, že by případný soudní spor měl být neúspěšný pouze s poukazem na to, že by Váš pozemek neměl naplnit podmínku sadu tím, že není jako ovocný sad zapsán v katastru nemovitostí jako ovocný sad. Byl by to podle našeho názoru přílišný formalismus. Samozřejmě ale, z pohledu úplné právní jistoty, můžeme doporučit případně uvést zápis na katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem (druhem) Vašeho pozemku. Obecně ale je vždy lepší ( a v sousedkých vztazích to platí násobně), snažit se jakémukoliv spornému řešení vyhnout. Zkuste proto svému sousedu domluvit s příslušnou argumentací tak, jak uvádíte sám (věděl, kde staví bazén, stín je až o určité hodiny, takže po krátkou dobu apod.) a dále i tak, jak uvádí zákon viz výše. Pokud by mělo dojít i přes výše uvedené ke sporu nebo byste potřeboval vyřešit změnu druhu pozemku, tak můžeme doporučit obrátit se na odborníky, tedy advokátní kancelář. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pondělí 12. duben 2021 12:37
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama