Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete anonymně vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy apod., tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Dále je třeba zmínit, že bezplatná právní poradna je anonymní. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádné osobní údaje jako např. jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání zde na portálu pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz/podnět apod. ani měsíc po jeho vložení, tak je možné, že nastala například některá z níže uvedených skutečností:

nepovedlo se vložení dotazu/podnětu apod. ---) zkuste jej vložit znovu

dotaz/podnět apod. je stejný jako jiný již zodpovězený dotaz/podnět apod. z minulosti ---) vyhledejte jej zde na portálu

dotaz/podnět apod. neobsahuje dostatek informací nutných k jeho zodpovězení ---) zkuste jej vložit znovu s uvedením maxima relevantních skutečností


  Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Oprava bazénu v záruční době

Jak mám postupovat při nedodržení reklamační lhůty na opravu  bazénu v záruční době. Nespíná tepelné čerpadlo, přestal fungovat protiproud, vyhazuje pojistky. Bazén za 750 000 Kč asi nebudu vracet, pro překročení reklamační lhůty, když je zabetonovaný v zemi a nevím jak firmu přinutit k činnosti. Uznávají oprávněnost reklamace, ale nemají čas přijet. Přednostně dokončují nové bazény, protože to je finančně zajímavější.  

Odpověď:

Vážený pane,

jak sám správně uvádíte, tak v případě nedodržení reklamační lhůty je možné od smlouvy odstoupit. Domníváme se, že i tento předmět smlouvy lze vrátit a požadovat zároveň náklady s tím spojené, každopádně řešením Vaší situace by mělo být prodejce přesvědčit/donutit k tomu, by Vám co nejdříve provedli opravu. Navrhujeme tedy, abyste jim nejprve zaslal písemnou výzvu, kde je vyrozumíte o tom, že v případě, kdy nebude provedena oprava například do dvou týdnů od doručení této výzvy, tak se s dalším řešením obrátíte na advokáta, jelikžo máte za to, že Vám zároveň vzniká škoda, když bazén nemůžete používat k dohodnutému účelu. Ve většině případu tento typ výzvy postačí. Pokud by přesto k opravě nedošlo, tak doporočujeme, abyste se nechal zastoupit advokátem, který zašle kvalifikovanou výzvu, která bude mít ještě větší prevděpodobnost úspěchu z pohledu Vámi kýženého výsledku. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 16. červen 2021 15:37
Odchod do důchodu a možnost už nepracovat (OBZP)

Dobrý den. Mám prosím dotaz. Je mi 51 let a zdědil jsem větší finanční částku ( v řádu milionů) . Jsem zaměstnán a rád bych v zaměstnání skončil. Lze vůbec skončit a jít v podstatě do důchodu ( i když to vlastně ještě důchod není) , jinými slovy přestat pracovat a být doma? Jak je to s placením soc. a zdravotního pojištění ? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážený pane,

bez bližších informací Vám nemůžeme uvést kompletní odpověď. Každopádně vzhledem ke svému věku ještě nebudete ani při dostatečné době pojištění splňovat podmínku věku tak, abyste mohl byť i do předčasného starobního důchodu. Obecně můžeme říci, že můžete ukončit Váš pracovní poměr a být do dosažení důchodového věku pouze osobou bez zdanitelných příjmů. Nezbavíte se však povinnosti platit specifickou výši zdravotního pojištění každý měsíc. Dále potom s ohledem na to, jakou máte nebo nemáte dobu sociálního pojištění bude ke zvážení, zda a na jak dlouho platit i sociální, aby bylo možné v budoucnu o starobní důchod požádat. V případě, kdy budete mít zájem vše zjistit přesně a v podrobnostech, tak doporučujeme, abyste se obrátil na advokáta. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 16. červen 2021 9:15
Dress code versus zdraví

Dobrý den, 

 mám takový dotaz, řekl bych že nikterak neobvyklý.

 Jaká jsou práva a povinnosti a všeobecně pravidla o nařizování předepsaného dresscodu v zaměstnání.

 Může zaměstnavatel nařizovat, co nosit, když se nejedná o osobní ochranné pracovní prostředky, ale pouze o kraťasy versus dlouhé kalhoty?

 Podotýkám, že jde o pouhou práci ve firmě v kanceláři, kde žádné pracovní bezpečnostní riziko v tomto ohledu nehrozí, nejednám s žádnými externími lidmi a celý den prosedím ve velkém open officu, kde je v létě nesnesitelné horko.

 Nevím komu a proč by to mělo vadit, že za stolem sedím v kraťasích a ne zapařený v riflích, kdy dochází k přehřívání intimních partií a mám to nakázáno i od lékaře.

 Důležité je, že mám i zdravotní problém při nošení těsného oblečení, o to více v horkých letních dnech a v dlouhých kalhotech. Nebudu zabíhat do detailů, ale problémy související s reprodukcí nejsou na lehkou váhu.

 Proto by mě i zajímalo, jestli je možnost nechat si vystavit potvrzení od lékaře, kde se potvrdí, že nošení dlouhých kalhot škodí mému zdraví a jestli je možné si nějak takto nechat udělit výjimku?

 Předem moc děkuji za odpověď

 S pozdravem

Odpověď:

Vážený pane,

žádná obecná pravidla nejsou, jelikož naše pracovně právní předpisy na dress code nepamatují. Obecně se požadavek dress codu objevuje v pracovních smlouvách nebo různých interních předpisech zaměstnavatele. Dalo by se tedy říci, že pokud jste se na tom se zaměstnavatelem dohodli, tak máte povinnost jej dodržovat a v případě, kdy tak činit nebudete, tak porušujete povinnosti a vystavujete se možnosti postihu ukončeného výpovědí. Nejvyšší soud ČR však tento názor nesdílí a v jeho judikatuře vidíme tendenci, která hovoří přímo ve Váš prospěch. Určitě se tak nejedná o porušování povinnosti. Je však představitelné, že nesplňujete požadavky zaměstnavatele na řádný výkon práce a je tedy možné, že by nakonec k výpovědi dojít mohlo (pouze pro jiný důvod). I v tomto případě je ale třeba objektivně zhodnotit, zda-li je přiměřené a očekávatelné stanovování dress codu ve Vašem konkrétním případě. Tak, jak jste situaci popsal, tak to nevypadá, že by Vaše pozice patřila k top managementu, musela se často účastnit reprezentativních jednání apod. V ideálním případě tedy doporučujeme klidně s potvrzením lékaře kontaktovat svého nadřízeného, případně relevantního pracovníka personálního oddělení a situaci s ním rozumně vyřešit k Vaší spokojenosti. Kdyby však přece mělo dojít k jednostrannému ukončení pracovního poměru z tohoto důvodu, tak se domníváme, že případná žaloba z Vaší strany mi měla velkou šanci na úspech. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


úterý 15. červen 2021 13:20
Garance při domácí vyuce

Dobrý den

Chtěla bych se zeptat zda bych mohla být jakkoliv pokutována když se stanu garantem při domácím vyučování dítěte,ale učit ho bude matka,která nemá střední školu s maturitou. Já prý budu jen jako garant na papíře. Za odpověď děkuji.

Odpověď:

Vážená paní,

Vám žádný postih nehrozí, odpovědnost za vzdělávání dítěte je stále na rodičích. Navíc školský zákon používá v případě nezdaru jiné mechanismy, kdy napříkad ředitel školy může individuální vzdělávání dítěte ukončit. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


sobota 12. červen 2021 18:03
zadržování ŘP členského státu

  Dobrý den,byl bych Vám vdečný za názor. Jsem občan SR, s řidičským oprávněním SR. V české republice mám povolení k přechodnému pobytu a pracovní vazby. Městský úřad mi zadržuje ŘP vydaný na slovensku od roku 2016. Nikdy jsem nepožádal o výměnu řidičského průkazu a tím pádem i oprávnění za české. To znamená že jsem stále majitel řidičského oprávnění (SR) jenom se zákazem řízení motorových vozidel v čr. Toto soudím na základě stanoviska veřejného ochránce práv z roku 2016. Argumentace úřadem o přechodném pobytu (mám si zrušit přechod. pobyt a ŘP mi vrátí)mi přijde nesmyslná, protože dle mého názoru dle legidlatívy lze takto postupovat v případě že bych tady měl obvyklé bydliště,dále jsem se v judikatúře dočetl že samotné povolení k přechodnému pobytu neprokazuje obvyklé bydliště (185 dní v roce) Kdyby i chtěli argumentovat mým obvyklým bydlištěm v ČR protože tu pracuji, jsem názoru že to by mi měl magistrát prokázat, dle směrnice eú o řp z roku 2006 se v případe že se osoba zdržuje střídavě ve 2 a více členských státech, za obvyklé bydliště považuje to místo kde má osobní vazby(na slovensku mám rodinu a trvalý pobyt).Podmínka pravidelně se vracet na toto místo navíc neplatí pokud profesní vazby mám na dobu určitou (má pracovní smlouva je do konce roku už 7 let pracuji na dobu určitou). Jsem názoru, že tímto konáním mně ČR vystavuje riziku sankce za řízeni bez řidičáku v jiných členských státech protože v důsledku popsaného jednání nedokážu splnit povinnost prokazovat řidičské oprávnění v jiných členských státech.....Zadržovaní ŘP do konce zákazu činnosti při přechodném pobytu dle nich vyplýva z paragrafu 118b zákona o silničním provozu. ja nevím ale dle mně z tohoto paragrafu nic takového nevyplývá je možné se někde dostat bezplatně k výkladům a aplikačni praxi

Odpověď:

Vážený pane,

jelikož ani knihovny (kde je možné zapůjčit nebo nahlédnout do komentovaných výkladů právních předpisů) nejsou zadarmo, tak nás nenapadá, jak by bylo možné se dostat bezplatně k výkladům. Co se týče aplikační praxe, tak ta jistě není nikde kodifikována. Je možné zkusit například nadřízený orgán Městského úřadu, jestli náhodou nemá nějaký metodický pokyn, ale spíše to považujeme za nepravděpodobné. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


pátek 11. červen 2021 15:47
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama