Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy nebo jakýkoliv osobní údaj, tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádná jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

 

Děkujeme

  

Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Platba v drobných

Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky do místní prodejny občersvení (pizza+kebab), kde jsem požadoval 1/2 pizzy která tam byla k prodeji za výlohou, řekl jsem že si jí vezmu, a prodavačka za pultem mi oznámila že mě bude stát 50 Kč, když jsem vytáhl peníze a řekl jsem že jí to zaplatím v drobných (jednokoruny a dvoukoruny) řekla že mi ji nedá, pokud nebudu platit papírovou bankovkou nebo alespoň většími mincemi. Když jsem řekl že u sebe jiné peníze momentálně nemám, požadované zboží mi opravdu nevydala se slovy že "za drobné mi to nedá". Prosím o radu jestli na takovéto chování má nárok? Vedle ní stál majitel obchodu s občersvením, který ji pouze utvrdil v jejím názoru aby mi to za drobné neprodávala. Mám možnost si někde stěžovat a případně žádat odškodné ? Předem děkuji za odpověď

Odpověď:

Vážený pane,

   nejprve je třeba říci, že odškodné je právně nereálné a bylo by spíše otázkou dobré vůle ze strany majitele občerstvení. Co se však týče platby v drobných, tak zde si prodejce velmi pravděpodobně počínal nezákonně. 

   Dříve byla otázka příjmu peněz apod. upravena v zákoně o ČNB a dále zejména ve vyhlášce. Od roku 2011 je však účinný zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí, který mimo jiné právní úpravu příjmu drobných z vyhlášky derogoval a stanovil úpravu novou. Jelikož se domníváme, že daná problematika může zajímat více lidí, tak se pokusíme uvést i informace nad rámec Vašeho dotazu.

   Přijem drobných je nyní stanoven tak, že právnické i fyzické osoby jsou povinny přijmout až 50 kusů mincí v rámci jedné platby, a to bez ohledu na jejich nominální hodnotu. Tedy v případě, že byste platila za Vaši pizzu 48 x 1,-kč a 1 x 2,-kč, tak je prodejce povinen tuto platbu přijmout. Dále potom je důležité se zmínit o přijímání různě poškozených bankovek, kde je již rozdílné, zda jste fyzická či právnická osoba, standardně tedy kupující a prodávající. Zákon dává každé fyzické osobě právo odmítnout přijmout bankovku, která je poškozená, a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní. Právnická osoba přijímá běžně poškozené bankovky, má však možnost odmítnout necelé bankovky a dále nestandardně poškozené bankovky. Podle § 2 odst. 4 písm. e) zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí je nestandardně poškozená bankovka, jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, tuzemská bankovka ohořelá nebo zetlelá, tuzemská bankovka, která je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená biologickým nebo jiným materiálem, nejde-li o nepatrná poškození nebránící dalšímu oběhu, a tuzemská bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži a tuzemská bankovka skládající se z více než 2 částí. Nakonec potom v případě, že se setkáte s prodejcem, který nejedná v souladu s výše uvedeným, tak doporučujeme ho nejprve o tomto poučit a v případě, že ani tento krok nebude účinný, tak se můžete obrátit například na Českou obchodní inspekci. Děkujeme za projevenou důvěru a využití bezplatné právní poradny online zdarma.


sobota 23. březen 2013 22:01
Plná Moc Kanada

Dobrý den, potřebuji poradit ohledně Plné Moci (Plná moc je na koupě nemovitosti tady v ČR, která je vystavena na moje jméno) vystavené v Kanadě. Plná Moc má vše náležité co pro danou oblast (Kanada) musí mít. Notářsky ověřené podpisy a notářské razítko. (takzvaně proražené do papíru) České úřední překlady mám. Bohužel právník realitky tuto Plnou Moc neuznává,protože nemá Legalizaci. Chci se zeptat co je možné teď udělat aby tyto Plné Moci byly platné….jdou ověřit v ČR ? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážený pane,

   odpověď je bohužel komplikovanější. Plná moc, jež zmiňujete prošla procesem legalizace v Kanadě. Takže v rámci Kanadského území s ní problém není. Je však třeba, aby tato listina byla uznávána v České republice. Existují tři stupně: 1, Legalizace 2, Apostilla 3, Superlegalizace. V případě, že s danou zemí má Česká republika uzavřenu bilaterální smlouvu většinou o civilní právní pomoci, kde je toto doslovně zmíněno, tak by stačila legalizace. V případě smluvních států multilaterální Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin stačí tzv. Apostilla. V případě České republiky a Kanady však není splněna ani jedna možnost a je teda třeba, aby byl dokument tzv. superlegalizován. Tedy aby byla plná moc opatřena legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou či úřadem v zahraničí. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizaci nelze provést bez předchozí legalizace listiny kanadským úřadem ověřujícím listiny pro jejich použití v zahraničí. Tedy Váš problém již zde v České republice nelze zhojit a je třeba celou proceduru opakovat v Kanadě dle uvedeného postupu pro superlegalizaci. Nakonec přikládáme odkaz na zastupitelské úřady v Kanadě: http://www.mzv.cz/ottawa/cz/konzularni_oddeleni/index.html Děkujeme za projevenou důvěru a využití bezplatné právní poradny online zdarma.


čtvrtek 21. březen 2013 19:45
Nevyplacený plat

Dobrý den, dostal jsem se do poměrně špatné situace. Pracoval jsem brigádně na dohodu o provedení práce u jedné společnosti, ale doposud mi nevyplatili žádné peníze. Už je to víc jak měsíc po splatnosti a já jsem bezradný.Nechci se soudit... Prosím o pomoc! Děkuji.

Odpověď:

Vážený pane,

   v takovém případě bude vhodné celou situaci urgentně řešit. Doporučujeme naposledy urgentně vyzvat společnost, aby Vám uhradila za vykonanou práci odměnu, pokud se tak nestane, tak se neváhejte obrátit na příslušný inspektorát práce, který může postup zaměstnavatele prošetřit a případně vydat i opatření k nápravě. Pokud Vám takto zaměstnavatel nevyplatil odměnu z dohody o provedení práce, tak se dopouští správního deliktu, za který mu dle § 26 odst. 2 písm. c)zákona o inspekci práce hrozí pokuta do 2.000.000,- Kč. Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.

 

 


úterý 19. březen 2013 21:03
Vrácení stánkového zboží bez udání důvodu

Dobrý den, v obchodním centru jsem koupil náušnice, v takových těch stáncích, před obchody. Mám možnost vrátit toto zboží bez udání důvodů aby mi byly vráceny peníze? Děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

   bohužel musíme konstatovat, že na toto nemáte zákonný nárok a je čistě na prodejci, zda-li Vám vyhoví. Vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů je možné pouze v případech tzv. distančních obchodů, tedy například pokud byste zakoupil náušnice v nějakém internetovém obchodu. Pro bližší ilustraci přikládáme i relevantní část z Občanského zákoníku, která tuto možnost upravuje:

§ 57
,,Smlouvy uzavírané mimo provozovnu"
(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Děkujeme za projevenou důvěru a využití bezplatné právní poradny online zdarma.
"

sobota 16. březen 2013 8:57
Katastr nemovitostí

Dobrý den, dá se vyčíst z online katastru nemovitostí datum nabytí nemovitosti? Děkuji

Odpověď:

Vážená paní,

   obecně toto z katastru nevyčtete. Je však třeba říci, že katastr nemovitostí se denně aktualizuje, takže se to dá zhruba odhadnout, jelikož se uvádí i případné informace o stavech řízení. Dále doplňujeme lhůty - katastrální pracoviště zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální pracoviště podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů. Lhůta pro zápis práva do katastru nemovitostí je podle § 51 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu. Záznam musí katastrální pracoviště provést do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy Poznámku musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí nebo naopak zrušit do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru nemovitostí nebo jejímu výmazu [viz § 5 odst. 3 písm.c) katastrálního zákona]. 
Bezokladně se zapisují poznámky na podkladě usnesení soudu o nařízení exekuce a rozhodnutí o zajištění majetku v trestním řízení, popřípadě jiné poznámky, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis (§ 51 odst. 4 katastrální vyhlášky). 
Změny jiných údajů v katastru nemovitostí musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí do 60 dnů od doručení listiny, která změnu dokládá nebo na základě které se změna do katastru nemovitostí zapisuje [viz § 51 odst. 3 katastrální vyhlášky]. Děkujeme za projevenou důvěru a využití bezplatné právní poradny online zdarma.

 


čtvrtek 7. březen 2013 16:12
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama